Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Úterý | 06 prosince 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) řešil žádost o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s návrhem na omezení používání olova ve střelivu (případ 2124/2021/MIG)

Pondělí | 14 listopadu 2022

Tento případ se týkal žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkajícím se olova ve střelivu. Úřadu EFSA trvalo více než sedm měsíců, než žádost vyřídil, přičemž příslušnou lhůtu několikrát prodloužil, což stěžovateli znemožnilo využít dotčené dokumenty k přípravě příspěvku k veřejné konzultaci pořádané jinou agenturou EU.

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření a zjistila nesprávný úřední postup, pokud jde o způsob, jakým úřad EFSA vyřizoval stěžovatelovu žádost o přístup k dokumentům, a to konkrétně z důvodu nedodržení lhůt stanovených v právních předpisech EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Doporučila, aby úřad EFSA při navrhování „spravedlivého řešení" přestal prodlužovat stanovené lhůty nad 30 pracovních dnů. Rovněž doporučila, aby úřad EFSA poskytl žadatelům v rané fázi seznam dokumentů, které identifikuje v případě, že je žádost o přístup k dokumentům formulována obecně.

Úřad EFSA na doporučení veřejné ochránkyně práv reagoval kladně a zavázal se, že změní svá pravidla a postupy, aby zajistil rychlé vyřizování žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům. Veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření, přičemž uvítala kladnou reakci úřadu EFSA a kroky, které již podnikl a hodlá podniknout k provedení jejích doporučení.