Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Středa | 27 července 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Rozhodnutí o úloze Evropské komise při posuzování udržitelnosti plynárenských projektů uvedených na seznamu „projektů regionálního významu“ „Energetického společenství“ (327/2021/KR)

Pátek | 15 července 2022

Stěžovatel, organizace občanské společnosti, vyjádřil obavy ohledně posuzování udržitelnosti plynárenských projektů v Energetickém společenství, mezinárodní organizaci pro spolupráci v oblasti energetiky mezi EU a zeměmi západního Balkánu a v černomořském regionu. Tyto projekty mohou podléhat zjednodušeným povolovacím postupům a musí splňovat kritéria stanovená v nařízení EU o transevropských energetických sítích (TEN-E), které je uplatňováno i v Energetickém společenství.

Energetické společenství není subjektem EU, a proto nespadá do oblasti působnosti veřejné ochránkyně práv. Jelikož však Evropská komise zastupuje EU v Energetickém společenství, veřejná ochránkyně práv požádala Komisi, aby vysvětlila, jak zajišťuje řádné posuzování udržitelnosti plynárenských projektů a svoji roli v tomto procesu.

V souvislosti s tímto šetřením Komise rovněž poskytla aktuální informace o svém úsilí zlepšit posuzování udržitelnosti plynárenských „projektů EU společného zájmu“, které bylo předmětem předchozího šetření veřejné ochránkyně práv.

Veřejná ochránkyně práv shledala, že vysvětlení Komise je uspokojivé, a uzavřela případ zjištěním, že nedochází k žádnému nesprávnému úřednímu postupu.

 

Rozhodnutí o odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům týkajícím se souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (případ 1527/2020/DL)

Pondělí | 14 března 2022

Stěžovatel chtěl získat přístup k seznamu všech zemí původu použitého stolního oleje za období 2016 až 2019 spolu s objemy surovin pro získání použitého stolního oleje, jež byly shromážděny pro každou zemi za každý rok, podle údajů oznamovaných v rámci dobrovolných systémů osvědčování udržitelnosti biopaliv Evropské komisi v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Komise uvedla, že nedisponuje žádným dokumentem odpovídajícím této žádosti.

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že Komise má k dispozici podrobné informace o zemích původu a objemech shromážděného použitého stolního oleje, které se nacházejí v řadě různých dokumentů. Veřejná ochránkyně práv navrhla, aby Komise tyto dokumenty přezkoumala za účelem jejich zveřejnění.

Komise s návrhem řešení předloženým veřejnou ochránkyní práv nesouhlasila. Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že skutečnost, že Komise se stěžovatelem nespolupracovala a nezohlednila jeho vysvětlení týkající se dokumentů, k nimž chtěl získat přístup, představuje nesprávný úřední postup. Doporučila proto, aby dokumenty, které má Komise v držení a které uvádějí země původu a příslušné objemy výroby a dovozu použitého stolního oleje za období uvedené stěžovatelem, přezkoumala za účelem jejich zpřístupnění.

Komise doporučení veřejné ochránkyně práv zamítla. Veřejná ochránkyně práv vyjadřuje politování nad neochotou Komise vyřešit tento případ způsobem vstřícným k občanům a orientovaným na poskytování služeb. Případ uzavírá a potvrzuje své zjištění, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu.