Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Čtvrtek | 15 července 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Rozhodnutí o odmítnutí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) poskytnout veřejnosti plný přístup k její výroční zprávě o provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO) EU v roce 2020 (věc 786/2021/LM)

Čtvrtek | 08 července 2021

Stěžovatel žádal o udělení přístupu veřejnosti k výroční zprávě o provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO) EU v roce 2020.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zveřejnila úvodní a obecná tvrzení ze zprávy a upravila zbývající části. Uvedla, že zveřejnění upravených částí by mohlo ohrozit ochranu veřejných zájmů, pokud jde o mezinárodní vztahy a obranné a vojenské záležitosti.

Po nahlédnutí do příslušného dokumentu lze potvrdit, že zpráva obsahuje vysoce citlivé informace, které by mohly ohrozit obranné a vojenské záležitosti. Veřejná ochránkyně práv shledala, že zveřejnění informací obsažených v tomto dokumentu v plném rozsahu by umožnilo nepřátelským třetím stranám a subjektům předjímat, jaké zdroje by EU byla schopna nasadit, a zlepšit jejich schopnosti, pokud jde o maření vnějšího politického a strategického přístupu EU. Veřejná ochránkyně rovněž shledala, že výjimka týkající se mezinárodních vztahů, na niž ESVČ odkázala, je věrohodná. Veřejná ochránkyně práv proto dospěla k závěru, že ESVČ odmítla poskytnout přístup oprávněně, a své šetření uzavřela zjištěním, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.

Decision in case 163/2020/NH on the failure by the European External Action Service (EEAS) to reply to correspondence concerning alleged irregularities in a disciplinary investigation in an EU civilian mission

Pátek | 04 června 2021

The case concerned the failure by the European External Action Service (EEAS) to reply to a letter concerning a disciplinary investigation that had taken place in 2017 in an EU civilian mission.

The Ombudsman found that the EEAS had repeatedly failed to reply to the complainant’s letters. Even if the EEAS considered that it could not reply on the substance, due to ongoing legal proceedings, it should have replied and explained this to the complainant. The failure to do so was maladministration.

Since, in the context of the inquiry, the EEAS explained why it believes it cannot give a substantive reply to the complainant, the Ombudsman did not make a recommendation to this end. She trusts, however, that the EEAS will take this finding on board going forward.

Rozhodnutí ve věci 1839/2020/OAM týkající se způsobu, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům vztahujícím se k Evropskému programu rozvoje obranného průmyslu

Pondělí | 08 března 2021

Věc se týkala odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům vztahujícím se k hodnocení návrhů projektů v rámci Evropského programu rozvoje obranného průmyslu. Stěžovatel se domáhal přístupu veřejnosti k hodnocení souladu navrhovaných projektů s mezinárodním právem, zejména s ohledem na dopad obranných technologií na lidská práva. Komise určila různé kategorie dokumentů, které byly z hlediska žádosti částečně relevantní. Odepřela k nim přístup s odůvodněním, že zpřístupnění by mohlo ohrozit veřejný zájem, pokud jde o obranné a vojenské záležitosti a ochranu obchodních zájmů.

Veřejná ochránkyně práv tyto dokumenty namátkově prověřila a shledala, že rozhodnutí Komise odepřít k nim přístup je vzhledem ke speciální povaze těchto dokumentů přiměřené. Šetření tudíž uzavřela s tím, že neshledala nesprávný úřední postup. Poukázala však na to, že je důležité ujistit veřejnost, že Komise pečlivě zkoumá, zda jsou obranné projekty financované EU v souladu s mezinárodním právem. Vzhledem k tomu, že se tyto projekty týkají oblastí, jako jsou dronové technologie, námořní dohled a obranné schopnosti konečných vojenských uživatelů, měla by mít veřejnost jistotu, že bylo provedeno důkladné posouzení. Z těchto důvodů veřejná ochránkyně práv vítá skutečnost, že pro nadcházející Evropský obranný fond na období 2021–2027 se počítá s etickým posouzením. Vyzývá Komisi, aby toto posouzení provedla co nejtransparentněji.