Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Úterý | 05 července 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Rozhodnutí o odmítnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) poskytnout plný přístup veřejnosti k dokumentu o příspěvcích, které si nárokovali jeho členové (případ 2007/2021/OAM)

Pondělí | 25 dubna 2022

Případ se týkal způsobu, jakým Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyřídil žádost o přístup veřejnosti k dokumentům, v nichž jsou uvedeny příspěvky vyplácené jeho členům.

EHSV zveřejnil dokument, v němž jsou uvedeny všechny denní příspěvky vyplácené více než 500 členům výboru, a to po dobu překračující dvě funkční období. Nezveřejnil však jména členů, kterým jsou vypláceny, s cílem chránit jejich osobní údaje.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že v návaznosti na předchozí šetření provedené v roce 2020 podnikl EHSV kroky k obecnému zlepšení transparentnosti výdajů svých členů. Na svých internetových stránkách zveřejnil informace o tom, jak funguje systém náhrad cestovních výdajů a příspěvků. EHSV ve svých zprávách o činnosti rovněž zveřejňuje informace o částkách každoročně vyplácených svým členům. EHSV rovněž zveřejňuje výši paušálního denního příspěvku (290 EUR) a prezenční listiny členů.

V této souvislosti a vzhledem k tomu, že stěžovatel dostatečně nevysvětlil, v jakém ohledu by zveřejnění každého z více než 500 jmen členů EHSV bylo ve veřejném zájmu, jak stanoví právní předpisy EU o ochraně údajů, veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že rozhodnutí EHSV odmítnout přístup k těmto jménům bylo odůvodněné, a šetření uzavřela s tím, že neshledala nesprávný úřední postup.

Decision How the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning a procurement procedure related to strategic communication services (case 1838/2021/DL)

Čtvrtek | 17 března 2022

The complainant sought public access to documents related to a procurement procedure organised by the European Commission.

The Commission granted access to parts of the documents only. It argued that fully disclosing the requested documents would undermine the privacy and the integrity of the persons mentioned, the tenderers’ commercial interests and the Commission’s internal decision-making.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the tender bids contained detailed information about the winning tenderer’s strategies and methodologies and the key experts proposed by that tenderer. The other documents contained the Commission’s evaluation of the bids. All documents contained some personal data.

In light of this, the Ombudsman considered that the Commission’s refusal to grant public access to the documents was reasonable and in line with the EU legislation on public access to documents. 

The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration.