Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Čtvrtek | 27 června 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ohledně strategického šetření OI/4/2016/EA, které se týkalo způsobu, jakým Evropská komise zachází s osobami se zdravotním postižením v rámci společného systému zdravotního pojištění pro zaměstnance EU

Čtvrtek | 04 dubna 2019

V roce 2015 dospěl výbor OSN k závěru, že systém zdravotního pojištění pro zaměstnance EU, společný systém zdravotního pojištění (JSIS), není v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Výbor doporučil, aby byl systém JSIS přezkoumán tak, aby nabízel komplexní pokrytí potřeb v oblasti zdraví v souvislosti se zdravotním postižením.

Veřejná ochránkyně práv zahájila strategické šetření po obdržení stížností od zaměstnanců, kteří se setkali s problémy s plnou úhradou léčebných výloh za sebe nebo členy své rodiny. Dospěla k závěru, že skutečnost, že Evropská komise nepřijala žádné účinné opatření v reakci na doporučení výboru, lze považovat za nesprávný úřední postup. Doporučila tedy Komisi, aby přezkoumala pravidla upravující systém JSIS. Přednesla také Komisi řadu návrhů týkajících se toto, jak jsou v rámci systému JSIS uspokojovány potřeby osob se zdravotním postižením, jakož i potřeba vyškolit pracovníky a náležitě konzultovat se zúčastněnými stranami s cílem zajistit, že systém JSIS zohledňuje potřeby osob se zdravotním postižením.

Komise odpověděla, že přezkoumá pravidla upravující systém JSIS a přijme návazná opatření v reakci na většinu návrhů veřejné ochránkyně práv.

Jelikož Komise doporučení přijala, veřejná ochránkyně práv své strategické šetření uzavřela. Vzhledem k významu tohoto problému žádá Komisi, aby jí do šesti měsíců podala zprávu o provádění doporučení. Veřejná ochránkyně práv rovněž potvrzuje svůj návrh týkající se toho, že je nutné, aby Komise přezkoumala svá pravidla z roku 2004 tak, aby vyhovovala potřebám zaměstnanců se zdravotním postižením.

Rozhodnutí ve věci 747/2016/PL týkající se používání prahové hodnoty toxikologické významnosti Evropským úřadem pro bezpečnost potravin

Pondělí | 17 prosince 2018

Věc se týkala toho, jak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) používá prahovou hodnotu toxikologické významnosti (TTC). Prahová hodnota toxikologické významnosti je nástroj pro hodnocení rizik založený na principu, že existují úrovně expozice, pod kterými chemické látky nepředstavují významné riziko pro lidské zdraví.

V roce 2014 úřad EFSA a Světová zdravotnická organizace (WHO) pořádaly odborný seminář s cílem přezkoumat vědecké poznatky, z nichž koncepce prahové hodnoty toxikologické významnosti vychází. Závěry semináře byly předloženy k veřejné konzultaci a zveřejněny v březnu 2016.

Stěžovatel, nevládní organizace, zpochybnil používání koncepce prahové hodnoty toxikologické významnosti úřadem EFSA, neboť se domnívá, že neodpovídá současným vědeckým důkazům. Bylo rovněž uvedeno, že mnozí odborníci, kteří se semináře zúčastnili, byli ve střetu zájmů.

Úřad Evropského veřejného ochránce práv není vědeckým subjektem a nemůže se vyjadřovat k opodstatněnosti určitého nástroje pro hodnocení rizik, jako je prahová hodnota toxikologické významnosti. Na základě přezkumu provedeného v této věci veřejná ochránkyně práv shledala vysvětlení úřadu EFSA ohledně používání prahové hodnoty toxikologické významnosti přiměřeným.

Pokud jde o odborníky, kteří se zúčastnili uvedeného semináře, veřejná ochránkyně práv shledala, že v tomto konkrétním případě úřad EFSA nebyl povinován prověřovat u účastníků střet zájmů, neboť se mohl důvodně spoléhat na to, že organizace WHO již tyto odborníky prověřila.

Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu ze strany úřadu EFSA.

Veřejná ochránkyně práv nicméně navrhla, aby úřad EFSA dohlédl na to, aby odborníci, kteří se účastní konferencí či zasedání, nebyli ve střetu zájmů, pokud mají pořádané konference nebo zasedání, podobně jako sporný seminář, zajistit informace pro rozhodovací proces úřadu EFSA nebo pokud by tak mohly být vnímány.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Pondělí | 03 prosince 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Středa | 23 května 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.