Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Textové vyhledávání

Typ dokumentu

Dotčený orgán

Typ urovnání

Číslo případu

Jazyk

Rozmezí dat

Klíčová slova

Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision in case 559/2016/MDC on the European Investment Bank’s refusal to initiate the conciliation procedure with regard to the complainant

Úterý | 31 října 2017

The case concerned a former employee’s alleged unfair dismissal from and harassment at the European Investment Bank (EIB).

The Ombudsman’s inquiry focused on the issue that the EIB had allegedly wrongly denied the complainant the benefit of what is known as the ‘conciliation procedure’ provided for under Article 41 of the EIB’s Staff Regulations (which lays down that staff members may bring proceedings before the Court of Justice of the EU when a dispute arises with the EIB and that, prior to doing so, they should seek an amicable settlement, through the conciliation procedure). The Ombudsman made the preliminary finding that, by considering that the conciliation procedure could not be applied to a former member of staff who was not in receipt of an EIB pension, the EIB had committed maladministration. The Ombudsman therefore proposed that the EIB initiate the conciliation procedure without delay, as regards both the dismissal and the harassment issues. The Bank agreed to initiate the conciliation procedure as regards the dismissal issue, and referred the complainant to another procedure concerning the issue of harassment.

The Ombudsman concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Afgørelse i sag 45/2015/PMC - Kroky Evropského úřadu pro boj proti podvodům v souvislosti se zprávou oznamovatele

Úterý | 11 srpna 2015

Případ se týkal kroků úřadu OLAF po obdržení zprávy oznamovatele spojující Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA) s údajným zmanipulováním zprávy o inspekci v oblasti bezpečnosti letectví. Po předběžném posouzení veřejnou ochránkyni znepokojilo, že úřad OLAF podle všeho rozhodl případ zamítnout a vrátit věc zpět agentuře EASA nehledě na skutečnost, že oznamovatel se vědomě rozhodl podat zprávu raději úřadu OLAF než agentuře EASA. Veřejná ochránkyně práv zaujala předběžné stanovisko, že takové rozhodnutí by mohlo mít celkově nepříznivý dopad na účinnost ustanovení o whistleblowingu. Proto se rozhodla věc prošetřit.

Po nahlédnutí do spisů úřadu OLAF veřejná ochránkyně práv zjistila, že úřad náležitě zvážil, zda zahájit vyšetřování. Rovněž se ukázalo, že úřad OLAF případ ve skutečnosti neuzavřel, ale požádal agenturu EASA o prošetření dané věci a o předložení zprávy o výsledcích jejího vyšetřování. Úřad OLAF si dále vyhradil právo zahájit formální šetření později. Na tomto základě veřejná ochránkyně práv shledala, že úřad OLAF se zprávou oznamovatele předloženou stěžovatelem naložil náležitým způsobem. Veřejná ochránkyně práv poznamenala, že úřad OLAF měl stěžovatele výslovněji informovat o tom, že předání věci agentuře EASA neznamená, že se jí úřad OLAF nehodlá dále zabývat. V tomto ohledu učinila další poznámku.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 415/2014/FOR against the European Parliament

Pondělí | 01 června 2015

The complainant is a temporary agent with the European Parliament. She fell ill while on annual leave. The case concerned Parliament's refusal to convert the complainant's annual leave into sick leave. The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration as the complainant was required to provide a current address at the time, or soon after, she submitted her medical certificate for the sick leave. That requirement was not met.

Afgørelse i sag OI/8/2014/AN - Dodržování základních práv při provádění politiky soudružnosti EU

Pondělí | 11 května 2015

Toto šetření z vlastního podnětu se týká toho, jak Evropská komise zajišťuje, že při provádění politiky soudružnosti EU členskými státy jsou dodržována základní práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie. Bylo zahájeno v souvislosti s tím, že Komise vstoupila do nového sedmiletého období financování (2014–2020) spadajícího do nového právního rámce.

Politika soudružnosti EU si klade za cíl snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů EU. Vzhledem k viditelnosti Unie v rámci projektů, které jsou financovány prostřednictvím politiky soudružnosti (od zlepšování záchranných služeb v Rumunsku po odstraňování minových polí v Chorvatsku), se veřejná ochránkyně práv domnívá, že Komise by měla vynaložit veškeré úsilí, aby zajistila, že při vynakládání finančních prostředků jsou dodržována základní práva. Skutečnost, že Komise není přímo odpovědná za spravování finančních prostředků, by nikdy neměla sloužit jako důvod k tomu, aby v případě porušení nebo ohrožení základních práv nezasáhla.

Do tohoto šetření z vlastního podnětu byla zapojena Komise, veřejní ochránci práv v jednotlivých členských státech a zástupci občanské společnosti. Na základě jejich zpětné vazby vypracovala veřejná ochránkyně práv osm pokynů ke zlepšení, které mají pomoci Komisi při jejím dohledu nad členskými státy v této oblasti.