Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí ve věci 21/2016/JAP týkající se toho, že Rada Evropské unie neposkytla přístup k právním stanoviskům k návrhům nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST)

Čtvrtek | 07 března 2019

Věc se týkala odmítnutí Rady Evropské unie poskytnout úplný přístup k právním stanoviskům k legislativním návrhům nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST).

V průběhu šetření veřejné ochránkyně práv Rada souhlasila s tím, že zveřejní dva ze čtyř dokumentů, trvala však na svém odmítnutí úplného zveřejnění zbývajících dvou dokumentů, ačkoli k nim poskytla částečný přístup.

Veřejná ochránkyně práv souhlasí s tím, že odmítnutí zveřejnění právních stanovisek bylo plně odůvodněno tím, že by narušilo ochranu právního poradenství a soudního řízení. Šetření této věci tudíž uzavírá zjištěním, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu. Vyzývá však Radu, aby své odmítnutí přezkoumala s ohledem na další plynutí času.

Decision in case 66/2016/DK on the European Research Council Executive Agency’s action concerning a request for access to documents

Čtvrtek | 21 prosince 2017

The case concerned the complainant’s request for access to two e-mails sent from the private e-mail account of the President of the Governing Board of the European Research Council Executive Agency to the members of the Scientific Council of the Agency. When the Agency refused access on the basis that the two e-mails were not in its possession as they were sent from a private account, the complainant turned to the European Ombudsman.

The Ombudsman opened an inquiry into the issue, after which the President of the Governing Board provided the Agency with copies of the two e-mails. Thus, the Agency could assess the complainant’s request for access to the e-mails under Regulation 1049/2001[1]. The Agency then granted the complainant partial access to the documents. The Ombudsman obtained full copies of the two e-mails and was able to verify that the redactions made in the copies disclosed to the complainant were justified.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision in case 709/2015/MDC on the Commission's refusal to grant public access to drafts of the final Impact Assessment Report accompanying its proposal for a Directive amending the Fuel Quality and Renewable Energy Directives

Středa | 04 října 2017

The case concerned the Commission’s refusal to grant public access to draft versions of an Impact Assessment Report (IAR) on indirect land-use change related to biofuels (ILUC). Disclosure of the documents was refused on the ground that it would undermine the Commission’s decision-making process. The complainant, a group of organisations, considered that it should be granted access to the documents it requested.

The Ombudsman inquired into the issue. She noted that in September 2015, Parliament and Council adopted Directive 2015/1513. That Directive was based on the Commission’s legislative proposal to which the impact assessment report, the draft versions of which were at issue in this case, was attached. The Ombudsman therefore proposed that, in light of these new circumstances, the Commission grant public access to the requested documents. The Commission disagreed, arguing that there had been no maladministration on its part. It however invited the complainant to make a new request for access to documents, in light of the new circumstances. The complainant later informed the Ombudsman that, following a new request for access to documents, the Commission granted access to the documents it had requested. The Ombudsman thus closed the case with a finding that no further inquiries into the complaint were justified. She also pointed out that the Ombudsman is entitled to ask an institution to take into consideration, when responding to a proposal for a solution of the Ombudsman in an access to documents case, new arguments as to why a document should be released.

Rozhodnutí v případu 1959/2014/MDC týkajícím se odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejný přístup k formulářům hodnocení žádostí o spolufinancování mechanismů pro zpracování jmenné evidence cestujících

Čtvrtek | 13 července 2017

Věc se týkala odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejný přístup k hodnoticím formulářům vypracovaným při posuzování žádostí členských států předkládaných Komisi o spolufinancování vnitrostátních systémů zpracování údajů ze jmenné evidence cestujících[1]. Stížnost byla podána poslancem Evropského parlamentu.

Při odmítnutí přístupu k požadovaným hodnoticím formulářům se Komise opírala o rozhodnutí Tribunálu, které uznalo, že je potřeba zachovat důvěrnost jednání hodnotícího výboru v souvislosti se zadávacími řízeními. Ve zmíněném případě Tribunál rozhodl, že zpřístupnění stanovisek členů hodnotícího výboru by ohrozilo jejich nezávislost, a tudíž vážně narušilo rozhodovací proces dotčené instituce. Stěžovatel se však domníval, že uvedené rozhodnutí se nevztahuje na hodnoticí řízení při posuzování žádostí o financování podaných členskými státy.

Veřejná ochránkyně práv věc prošetřila a zjistila, že odmítnutí Komise zpřístupnit požadované dokumenty nebylo opodstatněné. Dále souhlasila, že existuje převažující veřejný zájem, pokud jde o zpřístupnění požadovaných dokumentů. Veřejná ochránkyně práv tudíž vydala doporučení, aby Komise požadované dokumenty zpřístupnila (souhlasila však s tím, že jména hodnotitelů je možné skrýt).

Komise odmítla přijmout doporučení veřejné ochránkyně práv, aniž by pro svůj postoj poskytla přesvědčivé důvody. Veřejná ochránkyně práv tedy případ uzavřela zjištěním, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu.

 

[1] Údaje ze jmenné evidence cestujících jsou informace poskytované cestujícími při rezervaci a objednávání letenek a při odbavení k letu i shromažďované leteckými přepravci k jejich vlastním obchodním účelům. Obsahují několik různých druhů informací, jako jsou termíny cest, cestovní itinerář, informace o letenkách, kontaktní údaje, cestovní kancelář, přes kterou byl let rezervován, způsob platby, čísla sedadel a údaje o zavazadlech. Údaje jsou uloženy v rezervačních a odbavovacích databázích leteckých dopravců.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Pátek | 13 ledna 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.

Transparency of the Eurogroup

Čtvrtek | 01 prosince 2016