Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision in case 1512/2015/PD on the European Commission’s recovery of funds relating to several EU-funded projects

Úterý | 03 dubna 2018

The case concerned the European Commission’s decision to recover sums paid out as grants under various EU-funded projects. The decision was taken following audits carried out by an auditor on behalf of the Commission. The complainant disagreed with the audit findings. Amongst other things, the complainant wanted the audits to be reviewed by the national chamber of auditors in its Member State. The Commission did not consider this necessary.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no maladministration by the Commission.

Decision in case 947/2016/JN on the Commission’s handling of the complainant’s Facebook enquiry

Pondělí | 24 července 2017

This case arose from the failure of the European Commission Representation in Croatia to reply to an information request made on Facebook and the fact that it blocked the complainant on its Facebook page. The complainant had asked if the Head of Representation in Croatia was a former member of the communist party of Yugoslavia.

Since the Commission has now unblocked its Facebook page and replied, the Ombudsman finds that the Commission has settled these aspects of the case. The Ombudsman further finds that the Commission committed no maladministration by not disclosing the requested information because it constituted protected personal data.

However, the Ombudsman makes a suggestion for improvement about the need for replies to citizens communicating with the Commission on social media. The Commission should take into account the fact that the right to a reply, guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights and the principles of good administration, as provided for in the European Code of Good Administrative Behaviour, applies to communications received via social media, subject only to  limitations justified under the principle of proportionality. The Commission should take this into account in revising its Information Providers Guide and in any other relevant work.

Decision in case OI/14/2015/ZA concerning a selection procedure for a post at the EU Delegation to Albania

Pondělí | 10 července 2017

The case concerned a selection procedure for a post at the EU Delegation to Albania. The complainant was unhappy at not having been shortlisted for the post, as she believed that she fulfilled all the required criteria. She requested information on her application and the reasons why she was not the shortlisted. The Delegation failed to reply to her request in a timely manner.

The Ombudsman inquired into the matter. In the course of the inquiry, the Delegation replied to the complaint, thereby resolving this aspect of the complaint. As regards the decision not to shortlist the complainant, the Ombudsman found the Delegation’s explanation of its decision to be reasonable and closed the inquiry with a finding of no maladministration. The Ombudsman suggested that the European External Action Service should give guidance to Delegations on the need to keep candidates informed where selection competitions have been delayed. The Ombudsman also suggested that the European External Action Service should include, in the ‘EU Delegations’ Guide for Local Agents’, more detailed requirements regarding the type of information to be included in the list/excel spreadsheet drawn up by selection committees.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Pátek | 13 ledna 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.

Decision in case 739/2016/JAP concerning the European Union Intellectual Property Office’s refusal to grant access to a downloadable version of its case law database

Středa | 11 ledna 2017

The case concerned the handling of a request for information as how to obtain a downloadable version of a case law database held by the European Union Intellectual Property Office (‘EUIPO’). The Ombudsman inquired into the issue and asked EUIPO to better explain its reasons why it could not comply with the request. The EUIPO’s explanation was accurate and reasonable. Thus, the case was closed with the finding of no maladministration.

Access to documents

Čtvrtek | 27 října 2016

Afgørelse i sag 726/2016/PMC - Rozhodnutí v případu 726/2016/PMC týkajícím se odměňování stážistů v Radě Evropské unie částkou pod úrovní minimální mzdy

Čtvrtek | 29 září 2016

Bývalý stážista v Radě Evropské unie si stěžoval na skutečnost, že odměna vyplácená stážistům orgány EU je nedostatečná, protože je pod úrovní minimální mzdy a nezaručuje tak stážistům slušné životní podmínky.

Veřejný ochránce práv zahájil v této věci šetření. V rámci šetření shledal, že Rada dostatečně podrobně objasnila, jak je výše odměny za stáž stanovena. Veřejný ochránce práv konstatoval, že rozhodnutí vyplácet odměnu ve výši 25 % platu úředníka, jehož platová třída je AD5.1, je opodstatněné. Při přijímání tohoto rozhodnutí Rada jednala v rámci svého uvážení, na základě svých administrativních potřeb a dostupného rozpočtu.

Veřejný ochránce práv poukázal na skutečnost, že Rada odlišuje stáž od zaměstnání. Stážista proto dostává odměnu, nikoli plat, protože práva a povinnosti stážisty nejsou srovnatelná s právy a povinnostmi zaměstnance. Veřejný ochránce práv považuje vysvětlení Rady za opodstatněné.

Případ proto uzavřel konstatováním, že na straně Rady nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.

Decision in case 18/2016/ZA on the European Central Bank’s failure to reply adequately to request for information

Úterý | 27 září 2016

The case concerned the European Central Bank’s (ECB) failure to reply adequately to the complainant's request for information concerning the ECB's competence to ensure the enforcement of financial regulation and consumer protection legislation in Member-States. The Ombudsman asked the ECB to provide the complainant with a detailed answer concerning its supervisory role vis a vis the national central banks, but also the role of the Single Supervisory Mechanism in supervising private entities. The ECB replied in a clear and comprehensive manner. The Ombudsman therefore decided to close the case.

Afgørelse i sag 437/2015/ZA - Rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ve věci stížnosti 437/2015/ZA týkající se údajných střetů zájmů v projektu hodnocení rizika GMO financovaném Evropskou komisí

Čtvrtek | 28 července 2016

Veřejná ochránkyně práv věc prošetřila. Souhlasila s Komisí, že Komise by neměla zasahovat do vědeckého výkladu ani do procesu publikování vědeckých studií, které financuje. Veřejná ochránkyně práv rovněž dospěla k závěru, že pouhá skutečnost, že existují vazby mezi vědci zapojenými do projektu a průmyslem, neprokazuje střet zájmů. Veřejná ochránkyně práv poukázala na to, že Komise často financuje projekty, které realizují subjekty působící v daném odvětví nebo skupiny s úzkými vazbami na dané odvětví. Veřejná ochránkyně práv nicméně navrhla, aby Komise zvážila možnost zaslat stěžovateli podrobnější a důkladnější vysvětlení, proč podle jejího názoru vazby mezi daným odvětvím a vědeckými pracovníky v projektu GRACE nepředstavují střet zájmů.

Veřejná ochránkyně práv rovněž shledala, že Komise splnila všechna zákonná ustanovení týkající se zveřejňování jmen odborných hodnotitelů podílejících se na výběru projektů financovaných z prostředků sedmého rámcového programu. Za účelem dalšího zlepšování transparentnosti a usnadňování veřejné kontroly veřejná ochránkyně práv navrhla, aby Komise v budoucnu zveřejňovala jména odborných hodnotitelů seřazená podle témat a/nebo kategorií sedmého rámcového programu. Veřejná ochránkyně práv dále navrhla, aby byla zveřejňována také prohlášení hodnotitelů o zájmech.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 356/2014/KM against the European Central Bank (ECB)

Úterý | 09 února 2016

The case concerned a complaint that the European Central Bank did not, as some central banks had done in the past, publish a scoreboard on compliance by Eurozone Member States with the so-called "convergence criteria". The Ombudsman inquired into the issue and found that the ECB is not obliged to publish such an overview, given, in particular, that Member States are now called upon to comply with different criteria. She also found that the ECB and the European Commission publish relevant and accessible statistical information on market surveillance. There was therefore no maladministration.

Decision in case 1133/2014/JAS on the European Parliament's handling of a request for information concerning a selection procedure

Čtvrtek | 14 ledna 2016

The case concerned the European Parliament's alleged failure to provide the complainant with the assessment grid and with the specific reasons for the points awarded to him in a selection procedure.

Given that the Civil Service Tribunal has ruled, in a recent judgment, that selection boards do not need to give candidates the corrected version of their tests, the reasons why replies were erroneous, or the evaluation grids used for the written and oral tests, the Ombudsman opened an inquiry into the complaint to allow Parliament to comment on the relevance of the Tribunal's findings on its recruitment proceedings.

Parliament argued that its reasons for refusing to provide the complainant with the requested information were supported by the Civil Service Tribunal's judgment. It nevertheless provided the complainant with the reasons why he was awarded a certain number of points for certain answers.

The Ombudsman found that Parliament acted reasonably and therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision in case 1171/2013/TN on the work of the European Aviation Safety Agency (EASA) on the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airline transport

Čtvrtek | 05 listopadu 2015

The complaint, which was submitted by the British Air Line Pilots' Association, relates to the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airlines. More specifically, it concerns the manner in which EASA had conducted its process to update these rules. The complainant contended (i) that scientific advice should have had a more prominent role in the rulemaking process; (ii) that EASA had failed to provide evidence of the qualifications of the members of the rulemaking group; and (iii) that EASA did not deal adequately with conflict of interest issues.

The Ombudsman found no maladministration by EASA as regards the role of scientific advice in the rulemaking process. As regards the issue of how EASA manages possible conflicts of interest in the rulemaking groups, the Ombudsman found that its policy for mitigating such conflicts in the case of its own staff had been changed and that this revised approach is now being applied also to experts in the rulemaking groups. On this basis the Ombudsman concluded that she did not have to inquire further into that issue. Finally, EASA accepted the Ombudsman's recommendation to provide the complainant with anonymised information about the members of the rulemaking group. The Ombudsman therefore closed the case, encouraging EASA to adopt a more proactive approach to disclosing information available to it about the qualifications and expertise of members of the rulemaking group. She also flagged that she is considering looking into issues related to the work done by external experts for certain EU agencies.

Afgørelse i sag 2004/2013/PMC - Způsob, jakým Evropská komise nakládala se žádostí o přístup k dokumentům týkajícím se sledování internetu zpravodajskými službami Spojeného království

Čtvrtek | 05 listopadu 2015

Případ se týkal zamítnutí žádosti adresované Komisi o veřejný přístup k dokumentům týkajícím se sledování internetu zpravodajskými službami Spojeného království. Veřejná ochránkyně práv doporučila Komisi, aby poskytla přístup k jednomu konkrétnímu dokumentu (dopis od ministra zahraničí Spojeného království adresovaný tehdejšímu místopředsedovi Komise), a u ostatních dokumentů požádala, aby je Komise buď zpřístupnila, nebo náležitě odůvodnila, proč by podle jejího názoru mělo být zpřístupnění zamítnuto.

Komise se rozhodla zveřejnit dopis ministra zahraničí Spojeného království, a tak přijmout první část doporučení veřejné ochránkyně práv. Trvala však na svém postoji nezveřejňovat ostatní dokumenty. Svůj postoj odůvodnila tím, že otázku, zda programy hromadného sledování ve Spojeném království porušují právo Unie, zejména s ohledem na právo jednotlivce na ochranu údajů, stále šetří. Komise namítala, že dokud nebude vyšetřování definitivně uzavřeno, předčasné zpřístupnění dotčených zbývajících dokumentů by nepříznivě ovlivnilo dialog mezi orgány Spojeného království a Komisí. Obecněji namítala, že její pravomoc na efektivní vedení vyšetřování a rozhodování o vhodné reakci by měla být chráněna před rizikem vnějšího tlaku. A konečně, Komise nezastávala názor, že existuje převažující veřejný zájem pro zveřejnění.

Veřejná ochránkyně práv není přesvědčena, že Komise své rozhodnutí zamítnout veřejný přístup ke zbývajícím nezveřejněným dokumentům dostatečně zdůvodnila. Vzhledem k tomu, že Komise uvedené dokumenty nezpřístupnila, ani neuvedla náležité důvody pro zamítnutí veřejného přístupu k nim, je zřejmé, že zamítla doporučení veřejné ochránkyně práv týkající se těchto dokumentů. Veřejná ochránkyně práv dále uvádí, že Komise podle všeho nepodnikla žádné kroky v souvislosti s vyšetřováním od roku 2013. Veřejná ochránkyně práv proto jednání Komise v tomto případě považuje za nesprávný úřední postup a vlastně za závažný případ nesprávného úředního postupu vzhledem k významu dané věci pro občany EU.