Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ohledně strategického šetření OI/4/2016/EA, které se týkalo způsobu, jakým Evropská komise zachází s osobami se zdravotním postižením v rámci společného systému zdravotního pojištění pro zaměstnance EU

Čtvrtek | 04 dubna 2019

V roce 2015 dospěl výbor OSN k závěru, že systém zdravotního pojištění pro zaměstnance EU, společný systém zdravotního pojištění (JSIS), není v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Výbor doporučil, aby byl systém JSIS přezkoumán tak, aby nabízel komplexní pokrytí potřeb v oblasti zdraví v souvislosti se zdravotním postižením.

Veřejná ochránkyně práv zahájila strategické šetření po obdržení stížností od zaměstnanců, kteří se setkali s problémy s plnou úhradou léčebných výloh za sebe nebo členy své rodiny. Dospěla k závěru, že skutečnost, že Evropská komise nepřijala žádné účinné opatření v reakci na doporučení výboru, lze považovat za nesprávný úřední postup. Doporučila tedy Komisi, aby přezkoumala pravidla upravující systém JSIS. Přednesla také Komisi řadu návrhů týkajících se toto, jak jsou v rámci systému JSIS uspokojovány potřeby osob se zdravotním postižením, jakož i potřeba vyškolit pracovníky a náležitě konzultovat se zúčastněnými stranami s cílem zajistit, že systém JSIS zohledňuje potřeby osob se zdravotním postižením.

Komise odpověděla, že přezkoumá pravidla upravující systém JSIS a přijme návazná opatření v reakci na většinu návrhů veřejné ochránkyně práv.

Jelikož Komise doporučení přijala, veřejná ochránkyně práv své strategické šetření uzavřela. Vzhledem k významu tohoto problému žádá Komisi, aby jí do šesti měsíců podala zprávu o provádění doporučení. Veřejná ochránkyně práv rovněž potvrzuje svůj návrh týkající se toho, že je nutné, aby Komise přezkoumala svá pravidla z roku 2004 tak, aby vyhovovala potřebám zaměstnanců se zdravotním postižením.

Decision in case 1455/2015/JAP on the conditions at a test centre for a selection competition organised by the European Personnel Selection Office

Úterý | 07 listopadu 2017

The case concerned the European Personnel Selection Office’s (EPSO) handling of a complaint about the conditions at a test centre for a selection competition for EU civil servants. The complainant had been assigned a computer beside the entrance door, and claimed the disruption caused by people entering and leaving the room negatively affected her performance. Her attempts to have her concerns dealt with by staff at the test centre were unsuccessful and she subsequently complained to EPSO. Dissatisfied with how EPSO dealt with her complaint, she then turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and requested that EPSO look into the complaint more thoroughly. The Ombudsman’s inquiry team also met with representatives from EPSO and the contractor responsible for managing the tests, and visited a test centre at EPSO’s headquarters. The Ombudsman concluded that, overall, further inquiries in this case were not justified; however, she made a number of suggestions for improvement to EPSO.

Decision in case 969/2016/JN on the rejection by the European Union Advisory Mission Ukraine of the complainant’s application in a selection procedure

Pátek | 13 ledna 2017

The case concerned the rejection by the European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM) of the complainant’s application in a selection procedure. The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no maladministration as regards the rejection of the application. The Ombudsman further found that a one-level administrative review mechanism is sufficient. Finally, the Ombudsman was pleased to be informed that the European External Action Service has now decided to amend the message it sends to rejected candidates in order to include information on available remedies.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 52/2014/EIS concerning the decision of the European Personnel Selection Office (EPSO) to have due regard to the force majeure principle in open competitions

Čtvrtek | 17 listopadu 2016

The complainant, who works for the Court of Justice of the European Union on a temporary contract, applied for an EPSO competition to recruit conference interpreters. The Notice of Competition stated that completed applications had to be submitted by 6 August 2013 at noon. The complainant missed the deadline. On 7 August 2013, she informed EPSO that she had been hospitalised from 5 to 6 August 2013 and therefore had not been able to complete her application on time. On 7 August 2013, she requested EPSO to extend the deadline. EPSO refused. Its main reason for refusing was, it stated, that it must treat all applicants equally.

The Ombudsman inquired into the issue and made the preliminary finding that EPSO had failed to consider whether the complainant’s circumstances amounted to a situation of force majeure. She thus recommended that EPSO (i) acknowledge that there are situations where, because of force majeure, it is fair and proper that candidates should be given a new deadline; (ii) clarify the circumstances in which such a new deadline should be set; and (iii) inform candidates accordingly. EPSO initially rejected the Ombudsman's recommendations and argued that it would be difficult to draw a line between different justifications put forward by candidates and to set out how candidates would prove that force majeure had occurred. It added that allowing candidates to invoke force majeure would jeopardise both the smooth running of open competitions and the equal treatment of candidates. It also referred to statistics which, it argued, proved that dealing with all the requests for deadline extensions after the deadline has expired would be an administrative burden for EPSO.

However, following meetings between Ombudsman and EPSO staff, EPSO finally accepted the recommendations of the Ombudsman in principle. As regards the specific case of the complainant, however, the Ombudsman noted that the competition in question had ended. She also noted that the complainant had chosen not to comment on the response of EPSO to her recommendations. In view of this, the Ombudsman considered that there were no grounds for further inquiries into whether the complainant’s case met the requirements of force majeure that EPSO now, in principle, agrees to apply.

Decision in case 1874/2013/MG on alleged irregularities in a European Commission tendering procedure

Pondělí | 29 srpna 2016

The complainant is an IT company which participated in a Commission tender. The Commission asked all tenderers to complete two case studies to allow it to evaluate their technical abilities.

The complainant took issue with the fact that one of the case studies was very similar to a tender recently organised by an EU agency. It alleged that this gave the companies which had won that tender a competitive advantage in the Commission tender. The complainant also took issue with the Commission's decision not to disclose the names of the persons who evaluated the proposals for the Commission.

Following her inquiry, the Ombudsman concluded that the Commission's design of the tender procedure did not confer a competitive advantage on the winning tenderer. As regards the disclosure of the names of the evaluators, the Ombudsman suggests that the Commission consider releasing such names in the future.