Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision in case 960/2016/TM on the European Investment Bank´s alleged failure to handle a complaint in a timely manner

Pondělí | 04 prosince 2017

The case concerned the alleged failure of the European Investment Bank (EIB) Complaints Mechanism to handle a complaint in a timely manner. The Ombudsman inquired into the issue and found that the delay was justified due to the complexity of the subject matter of the complaint. The Ombudsman therefore found no maladministration by the EIB.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Pátek | 13 ledna 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.

Decision of the European Ombudsman in case 1229/2014/ZA on OLAF's handling of allegations concerning mismanagement of EU funds in Greece

Pondělí | 12 října 2015

The complainant informed OLAF of alleged mismanagement of EU funds in Greece. OLAF failed to acknowledge the complainant's correspondence and failed also to inform the complainant of whatever action it had taken and of the outcome. Following the Ombudsman's intervention, OLAF acknowledged the procedural shortcomings in its handling of the case and apologised. It also took steps to avoid similar situations in the future. Finally, OLAF informed the complainant of the steps it had taken as regards the substance of its case. The Ombudsman concluded that OLAF had settled the complaint. However the Ombudsman made a further remark with a view to improving OLAF procedures as regards its monitoring of closed cases transmitted to competent national authorities.

Afgørelse i sag OI/8/2014/AN - Dodržování základních práv při provádění politiky soudružnosti EU

Pondělí | 11 května 2015

Toto šetření z vlastního podnětu se týká toho, jak Evropská komise zajišťuje, že při provádění politiky soudružnosti EU členskými státy jsou dodržována základní práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie. Bylo zahájeno v souvislosti s tím, že Komise vstoupila do nového sedmiletého období financování (2014–2020) spadajícího do nového právního rámce.

Politika soudružnosti EU si klade za cíl snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů EU. Vzhledem k viditelnosti Unie v rámci projektů, které jsou financovány prostřednictvím politiky soudružnosti (od zlepšování záchranných služeb v Rumunsku po odstraňování minových polí v Chorvatsku), se veřejná ochránkyně práv domnívá, že Komise by měla vynaložit veškeré úsilí, aby zajistila, že při vynakládání finančních prostředků jsou dodržována základní práva. Skutečnost, že Komise není přímo odpovědná za spravování finančních prostředků, by nikdy neměla sloužit jako důvod k tomu, aby v případě porušení nebo ohrožení základních práv nezasáhla.

Do tohoto šetření z vlastního podnětu byla zapojena Komise, veřejní ochránci práv v jednotlivých členských státech a zástupci občanské společnosti. Na základě jejich zpětné vazby vypracovala veřejná ochránkyně práv osm pokynů ke zlepšení, které mají pomoci Komisi při jejím dohledu nad členskými státy v této oblasti.

Contribution from LUMOS

Pondělí | 23 března 2015

Contribution from Eurochild

Pátek | 06 března 2015

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1205/2013/JF against the European Commission

Čtvrtek | 05 března 2015

The case concerned a Swedish company that participated in a project financed by the European Commission's FP7 programme. Whilst the project was being implemented, the Commission decided to audit the company. The company disagreed with the audit results and, after the Commission had confirmed them, lodged a complaint with the European Ombudsman alleging a lack of objectivity on the part of the Commission and a failure to comply with the applicable rules.

The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration by the Commission. In particular, the audit results relating to the company's labour costs were based on the information that was available to the Commission at the relevant time. She suggested to the complainant that if it has further evidence, it consider submitting it to the Commission for its consideration. As regards the calculation of the company's productive time, the information which the complainant provided did not appear to be sufficient to permit the Commission to calculate the actual individual productive time, in accordance with the requirements of the FP7 rules. Consequently, the Ombudsman closed the case.

Contribution from ENIL-ECCL

Středa | 25 února 2015