Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Transparency of the Eurogroup

Čtvrtek | 01 prosince 2016

Decision in case 18/2016/ZA on the European Central Bank’s failure to reply adequately to request for information

Úterý | 27 září 2016

The case concerned the European Central Bank’s (ECB) failure to reply adequately to the complainant's request for information concerning the ECB's competence to ensure the enforcement of financial regulation and consumer protection legislation in Member-States. The Ombudsman asked the ECB to provide the complainant with a detailed answer concerning its supervisory role vis a vis the national central banks, but also the role of the Single Supervisory Mechanism in supervising private entities. The ECB replied in a clear and comprehensive manner. The Ombudsman therefore decided to close the case.

Afgørelse i sag 2049/2014/NF - Rozhodnutí ve věci 2049/2014/NF o odmítnutí Evropské rady poskytnout přístup k dokumentům týkajícím se hospodářské pracovní skupiny pro rok 2010

Úterý | 15 března 2016

Případ se týkal odmítnutí Evropské rady poskytnout stěžovateli veřejný přístup ke dvěma dokumentům v souvislosti s pracovní skupinou z roku 2010 na posílení správy ekonomických záležitostí po celé EU. Evropská rada nejprve tvrdila, že zveřejnění dokumentů by mělo neblahý vliv na ochranu finanční, peněžní či hospodářské politiky EU nebo členského státu a rozhodovací proces dané instituce.

Po prozkoumání příslušných dokumentů veřejná ochránkyně práv zaujala předběžné stanovisko, že jejich obsah se nejeví tak citlivým, jak Evropská rada tvrdila, zejména vzhledem k tomu, že dokumenty pocházejí z roku 2010. Evropská rada poté svůj posudek přehodnotila a oba dokumenty stěžovateli vydala. Veřejná ochránkyně práv shledala, že Evropská rada tímto danou stížnost vyřešila.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 356/2014/KM against the European Central Bank (ECB)

Úterý | 09 února 2016

The case concerned a complaint that the European Central Bank did not, as some central banks had done in the past, publish a scoreboard on compliance by Eurozone Member States with the so-called "convergence criteria". The Ombudsman inquired into the issue and found that the ECB is not obliged to publish such an overview, given, in particular, that Member States are now called upon to comply with different criteria. She also found that the ECB and the European Commission publish relevant and accessible statistical information on market surveillance. There was therefore no maladministration.

Afgørelse i sag 1561/2014/MHZ - Průtahy při vyřizování žádosti stěžovatele o prošetření údajného porušení práva EU

Pondělí | 06 července 2015

Věc se týkala průtahů ze strany Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „EBA“) při vyřizování žádosti stěžovatele o prošetření údajného porušení práva EU estonským orgánem finančního dohledu. Veřejná ochránkyně práv věc prošetřila a zjistila, že orgán EBA může průtahy z větší části odůvodnit. Z tohoto důvodu a také proto, že se orgán EBA za průtahy omluvil a zavázal se zlepšit svůj postup, neshledala veřejná ochránkyně práv nesprávný úřední postup. Protože v průběhu šetření stanovil orgán EBA vnitřní lhůty pro vyřizování podobných žádostí, veřejná ochránkyně práv jej vybídla, aby tyto lhůty formalizoval pozměněním svého jednacího řádu. Proto případ uzavřela s další poznámkou.

Failure to reply

Pátek | 19 června 2015

Failure to reply

Čtvrtek | 18 června 2015