Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision in case 541/2014/PMC concerning the European Commission's decision to co-finance, under different conditions, two simultaneous programmes promoting the sale of olive oil in third countries

Pondělí | 11 dubna 2016

The complainant, a consortium of olive oil producers from Italy, complained to the Ombudsman concerning the Commission's decision to co-finance, under different conditions, two simultaneous programmes promoting the sale of olive oil outside the EU. In the complainant's view, inconsistencies between the terms of these programmes resulted in a competitive advantage for Spanish olive oil producers.

In the course of her inquiry, the Ombudsman found that the EU legislator had adopted new regulations with provisions on improved coordination of the two funding programmes, which implies that cases such as the present will not occur in the future. The Ombudsman thus considered the systemic aspect of the complaint to have been resolved. However, the Ombudsman found that she was not in a position to address the complainant's individual situation. She therefore closed the case.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 403/2014/MHZ against the European Commission

Úterý | 01 března 2016

The case concerned the European Commission's handling of an infringement complaint regarding the use of EU Cohesion funds in Poland in the field of infrastructure and the environment. The complainant, an eco-farmer, is concerned about the protection of the local environment and the appropriate use of EU funds. He submitted an infringement complaint to the Commission arguing that the public consultations process in Poland was not being conducted satisfactorily. He complained that the Commission had closed his complaint without proper examination of his submission.

The Ombudsman inquired into the complaint and suggested that the Commission should review its approach to verifying whether the Member States fully comply with the public consultations requirements in the case of projects supported by EU funds. She also suggested that the complainant's supporting evidence attached to his particular complaint to the Ombudsman be examined from the environmental perspective and that the Commission's Representation in Poland organise a meeting with the complainant to help him to understand the Commission's views more fully while allowing the Commission to better understand the complainant's concerns. The Ombudsman was satisfied with the Commission's reply to the first two suggestions. In the case of the third suggestion (a meeting with the complainant), the Ombudsman accepted the Commission's view that such a meeting might not be an efficient use of resources in relation to complaints already finalised; but she encouraged the Commission to keep open this possibility in the event of the complainant raising new issues in the future. The Ombudsman closed the case on this basis.  

Decision in case 2354/2013/ANA on the European Commission's handling of Ireland's changes to its Rural Development Plan

Středa | 09 září 2015

The Ombudsman inquiry stemmed from two related complaints, from an Irish Member of the European Parliament and an Irish farmer, concerning the European Commission's approval of a change, made by Irish authorities, to the eligibility criteria for granting aid to livestock farmers located in disadvantaged areas. The complainants alleged that the Commission, by approving the changes, failed to recognise that the Irish authorities were obliged to respect the principles of legitimate expectations and legal certainty.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no maladministration by the Commission.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1348/2013/EIS against the European Commission

Středa | 25 března 2015

The case concerned the method for calculating a quality index of durum wheat on the basis of which a premium was paid to farmers in the EU until 2009 under the Common Agricultural Policy. The premium was paid only in the case of durum wheat suitable for use in the manufacture of semolina and pasta products. The complainant wrote to the Commission and argued that the contested method was erroneous and had a distortive effect, but the Commission did not modify it. He complained to the European Ombudsman that the Commission had failed to provide him with an adequate reply. The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration by the Commission.

Afgørelse i sag 1869/2013/AN - Zpožděný přístup k téměř 300 dokumentům

Pondělí | 03 listopadu 2014

Případ se týkal osmnácti žádostí o přístup k dokumentům podaných podle nařízení č. 1049/2001. Požadované dokumenty se týkaly postupu uplatněného v pozměňujícím nařízení č. 540/2011. Celkově se žádosti týkaly téměř 300 dokumentů. Žádosti podala nadnárodní skupina, která je mimo jiné činná v oblasti řešení ochrany rostlin. Komise měla za to, že zpracování žádostí představuje významnou administrativní zátěž a bude jí bránit při plnění jiných úkolů, a proto podle čl. 6 odst. 3 nařízení navrhla, že bude požadované dokumenty zveřejňovat v průběhu určité doby. Stěžovatel považoval navržený harmonogram za nepřiměřený.

Veřejná ochránkyně práv záležitost prošetřila a konstatovala, že vzhledem k tomu, že neexistuje dohoda o postupném zveřejňování, je stěžovatel oprávněn se domnívat, že Komise odmítla poskytnout přístup. Ačkoli Komise nevyřídila žádosti v náležitých lhůtách, veřejná ochránkyně práv dospěla k názoru, že okolnosti daného případu odůvodňovaly dobu, po kterou Komisi zpracování žádostí trvalo. Veřejná ochránkyně práv proto konstatovala, že k nesprávnému úřednímu postupu ze strany Komise nedošlo.

Veřejná ochránkyně práv formou další poznámky upozornila, že některé z požadovaných dokumentů byly zřejmě vypracovány v průběhu legislativního procesu, a jako takové měly být zpřístupněny přímo. Kdyby se tak stalo, nemusel by stěžovatel podávat zvláštní žádosti o přístup k těmto dokumentům podle nařízení č. 1049/2001.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 730/2014/DK against the European Commission

Čtvrtek | 28 srpna 2014

The case concerned the European Commission's refusal to grant public access to a document concerning Italy's olive oil stocks for the marketing year 2013-2014.

The Ombudsman carried out an inspection of the document in question, as held by the Commission. She found that the document contained commercially sensitive data and therefore the Commission was right to refuse its disclosure. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1717/2012/ER against the European Commission

Pátek | 23 května 2014

The case concerns the European Commission's decision to close two infringement complaints against Italy regarding the correct implementation of EU legislation on the common catalogue of agricultural plant species varieties. The key issue was whether a person, who was late in seeking a renewal of the acceptance of a particular variety in the catalogue, should be required to make a fresh application or have a late renewal application accepted. Making a fresh application, as opposed to a renewal application, would involve quite significant effort and expense; in particular, it would require undergoing a new 'value for cultivation and use' (VCU) test. The complainant, a stakeholder in an Italian agricultural enterprise, alleged that the arguments put forward by the Commission in support of its decision were not convincing.

After a thorough investigation, the European Ombudsman concluded that the arguments relied upon by the Commission were convincing. Its main argument was that it would not be proportionate to ask for a new VCU test in the case of late requests for renewal of the acceptance of a plant variety in the national catalogue. The Ombudsman also noted that the alleged infringement concerned the very specific case of two durum wheat varieties and that the legal issue behind the complaint was highly controversial. In all the circumstances, and having regard also to the margin of appreciation enjoyed by the Commission in the case of infringement complaints, the Ombudsman was persuaded by the position adopted by the Commission. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Access to documents

Úterý | 29 října 2013

Access to documents

Úterý | 29 října 2013

Afgørelse i sag 828/2010/JF - Včasné nezodpovězení stížnosti

Úterý | 24 září 2013

Stěžovatel, nevládní organizace se sídlem ve Francii, uskutečnil projekt v Angole financovaný z prostředků EU pod obecným dohledem (tehdejší) delegace Komise v Luandě. Když stěžovatel zjistil, že plánovaných výsledků projektu nelze dosáhnout v předpokládaném termínu, požadoval, aby delegace v souladu se smlouvou podepsanou oběma stranami schválila jeho prodloužení. Delegace ale nebyla schopná o této žádosti rozhodnout před smluvním ukončením projektu z toho důvodu, že stěžovatel údajně nepředložil včas žádost, která by byla v souladu s požadavky smlouvy. Stěžovatel s tím nesouhlasil a zaslal stížnost evropskému veřejnému ochránci práv.

Z šetření veřejného ochránce práv vyplynulo, že stěžovatel svoji žádost předložil správně a že s ní delegace nakládala takovým způsobem, který lze považovat za nedbalý. Je tedy možné, že se delegace dopustila nesprávného úředního postupu, v důsledku čehož vznikl nárok na odškodnění od EU na základě mimosmluvní odpovědnosti. Veřejný ochránce práv tedy Komisi navrhl smírné řešení, tj. aby zvážila odškodnění stěžovatele. Komise souhlasila s tím, že stěžovateli vyplatí částku téměř 48 000 EUR, což veřejný ochránce práv přivítal. Komise však odmítla uhradit výdaje, které stěžovateli a jeho místnímu partnerovi vznikly po smluvním ukončení projektu. Veřejný ochránce práv poté učinil doplňující návrh na smírné řešení v tomto ohledu.

Komise nakonec souhlasila s tím, že uhradí náklady vzniklé po skončení projektu, ale pouze partnerovi stěžovatele. Co se týká stěžovatele, Komise učinila protinávrh a stanovila, do jaké výše je ochotná uhradit příslušné náklady. Veřejný ochránce práv Komisi vyzval, aby dále prokázala svůj závazek dodržovat zásady řádné správy a neprodleně uhradila zbytek nákladů stěžovatele v souladu se svým protinávrhem. Učinil v tomto ohledu další poznámku a případ uzavřel.