• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Správní právo

Modelová pravidla o správních postupech EU

Dne 1. září 2014 zveřejnila výzkumná síť pro správní právo EU (ReNEUAL) soubor modelových pravidel o správních postupech EU. Tato pravidla lze vyhledat na internetové stránce výzkumné sítě pro správní právo EU: www.reneual.eu.

Evropský veřejný ochránce práv podporoval projekt výzkumné sítě pro správní právo EU po několik let. Po schůzce s řídícím výborem výzkumné sítě pro správní právo EU v roce 2010 hostil veřejný ochránce práv v březnu 2012 konferenci, na níž členové výzkumné sítě pro správní právo EU vysvětlili svůj záměr navrhnout pravidla, která by měla význam jako legislativní návrh i jako přesvědčivá syntéza zásad obsažených ve stávajícím právu. V průběhu projektu pracovníci úřadu veřejného ochránce práv poskytovali informace, předkládali připomínky k návrhům a aktivně se zúčastnili dvou konferencí konaných v roce 2013.

Výzkumná síť pro správní právo EU představila výsledky své práce v květnu 2014 na druhé společné konferenci s veřejnou ochránkyní práv. Tým výzkumné sítě pro správní právo EU poté dokončil znění modelových pravidel s přihlédnutím k diskusím, které na konferenci proběhly.

Ve svých závěrečných poznámkách na konferenci v květnu 2014 veřejná ochránkyně práv uvedla:

Díky obrovské práci, kterou výzkumná síť pro správní právo Evropské unie v průběhu pěti let od svého zřízení zahájila a úspěšně dokončila, se správní rámec, jehož prostřednictvím orgány EU plní své funkce, stal viditelnějším a pochopitelnějším. Jsem přesvědčena, že tato práce může mít významný dlouhodobý dopad a pomoci orgánům EU nastavit vlastní vysokou laťku tím, že jednají čestně, transparentně, efektivně a způsobem, který je otevřený účasti dotčených zájmových skupin a občanů obecně.

Modelová pravidla výzkumné sítě pro správní právo EU poskytnou cenný zdroj inspirace, neboť veřejný ochránce práv uskutečňuje své poslání služby demokracii tím, že ve spolupráci s orgány Evropské unie vytváří efektivnější, odpovědnou, transparentní a etickou správu.