• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Dostupné jazyky:

Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnosti na nesprávný úřední postup při činnosti orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie. Stížnost může podat každý občan nebo rezident EU stejně tak jako podnik či sdružení se sídlem v členském státě. Veřejný ochránce práv poskytuje rychlý, flexibilní a bezplatný způsob řešení problémů se správou EU. Pro více informací: www.ombudsman.europa.eu

Pro informace médiím: Ms Gundi Gadesmann, Vedoucí oddělení médií a vnějších vztahů, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman