• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Úvod

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Evropská veřejná ochránkyně práv je odhodlána zajišťovat, aby občané, nevládní organizace, sdružení a podniky věděli o svém právu stěžovat si na nesprávné úřední postupy institucí EU. Veřejná ochránkyně práv si uvědomuje, jak důležitou úlohu hrají média při utváření veřejného mínění, obohacování diskuse a zvyšování viditelnosti jejích služeb ve všech členských státech EU. Iniciativní mediální politika je jednou z ústředních složek její činnosti a její snahy prosazovat dodržování práv vyplývajících z právních předpisů EU a zvyšovat kvalitu správní praxe.

Mediální politika veřejné ochránkyně práv je založena na dvojím přístupu. Na jedné straně se snaží o své práci informovat širší evropskou veřejnost prostřednictvím všeobecně zaměřených médií (např. televize, novin, rozhlasu). Na druhé straně oslovuje konkrétní skupiny potenciálních stěžovatelů pomocí specializovanějších médií (např. ekonomických či spotřebitelských časopisů a interních bulletinů sdružení, nevládních organizací a zájmových skupin).

Aby mohla veřejnost sledovat její práci, snaží se veřejná ochránkyně práv být co nejtransparentnější a nejpřístupnější pro novináře. Sdělovacím prostředkům poskytuje informace o zahajovaných šetřeních, smírných řešeních přijatých institucemi pro uspokojení stěžovatelů, důležitých návrzích doporučení určených institucím a o rozhodnutích uzavírajících šetření. Dále veřejná ochránkyně práv média informuje o své výroční zprávě, o nejnovějších statistických údajích, o svých příspěvcích do probíhajících veřejných diskusí a iniciativ a o dalších tématech souvisejících s její funkcí, která mají pro veřejnost význam. Veřejná ochránkyně práv sice usiluje o co největší otevřenost své práce, ale respektuje oprávněné požadavky stěžovatelů, kteří chtějí, aby se s jejich případy nakládalo důvěrně.

Veřejná ochránkyně práv se snaží komunikovat s evropskými korespondenty v Bruselu i s novináři působícími na celonárodní a regionální úrovni ve všech členských státech EU. Sdělovací prostředky informuje především formou tiskových zpráv, tiskových konferencí, rozhovorů a diskusí o širších souvislostech. Aby novinářům co nejvíce pomohla, snaží se při tom svá sdělení podávat jednoduše a formou srozumitelnou pro čtenáře.

Chcete-li získat další informace o mediálních činnostech veřejné ochránkyně práv, obraťte se prosím na paní Gundi Gadesmann, Vedoucí oddělení medií a vnějších vztahů, tel. +32 2 284 26 09.