Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Úloha evropské veřejné ochránkyně práv

Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný subjekt, který povolává k odpovědnosti orgány, instituce a jiné subjekty EU a prosazuje řádnou správu. Veřejný ochránce práv pomáhá lidem, podnikům a organizacím, které čelí problémům se správou EU tím, že šetří stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu ze strany orgánů a institucí EU, ale také se aktivně zaměřuje na obecnější systémové problémy.

Naše strategie

Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reilly přijala pro své funkční období do roku 2019 strategii, jejímž cílem je zvýšit dopad, relevantnost a viditelnost úřadu. Cílem strategie je využívat zdroje úřadu strategickým způsobem prostřednictvím určování oblastí veřejné správy EU, ve kterých lze dosáhnout největší efektivity. Činnost úřadu s ohledem na provádění strategie je každoročně monitorována.

Více o naší strategii