Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) och dess underlåtenhet att svara på ett klagomål om tekniska svårigheter i ett urvalsförfarande för språkassistenter (EPSO/AST data protection/152/22)