Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kommissionens (genom byrån för löneadministration och individuella ersättningar) bidrag för ett barn, som endast utbetalades till en av föräldrarna trots att de hade delad vårdnad