Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europeiska utrikestjänstens underlåtenhet att svara på e-postmeddelanden rörande arbetets upphörande för den klagande