Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en skrivelse med ny information om ett avslutat överträdelseförfarande avseende Elbtower i Hamburg, Tyskland (CHAP(2018)03356)