Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Hur Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) bedömde erfarenheten hos en sökande i ett urvalsförfarande för EU-personal inom internationellt samarbete