Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europeiska kommissionens svar på ett överträdelseklagomål om Italiens underlåtenhet att införliva direktiv 82/76/EEG i fråga om skälig ersättning till läkare som var inskrivna i specialistutbildning från 1982 till 1991