Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je zavrnila dostop javnosti do dokumentov, povezanih z javnim razpisom