Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ni odgovoril na pritožbo v zvezi s tehničnimi težavami v izbirnem postopku za jezikovne strokovno-tehnične uslužbence (EPSO/AST data protection/152/22)