Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Čas, ki ga je Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) potrebovala za obravnavo zahtev za dostop javnosti do dokumentov