Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) ni odgovorila na elektronsko pošto v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov na evropskem izzivu na področju kibernetske varnosti