Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Domnevno neodzivanje Evropske komisije na korespondenco v zvezi s palestinskimi otroki brez državljanstva, rojenimi v Avstriji

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.