Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Neinformovanie sťažovateľa Európskou komisiou o aktuálnom stave vybavovania sťažnosti na porušenie právnych predpisov na Nemecko