Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) a neodpovedanie na sťažnosť týkajúcu sa technických ťažkostí pri výberovom konaní na miesta jazykových asistentov (EPSO/AST ochrana údajov/152/22)