Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Ako Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa sledovania údajov o plavidlách používaných pri námorných operáciách agentúry Frontex