Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Strategické vyšetrovanie OI/2/2021/MMO týkajúce sa spôsobu, akým Európska komisia monitoruje využívanie fondov EÚ na presadzovanie práva osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb na nezávislý život