Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Údajné neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na korešpondenciu týkajúcu sa poskytovania príspevkov na štúdium Luxemburskom