Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na sťažnosť týkajúcu sa znenia textu na jej webovej stránky „História Európskej únie“