Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Odpoveď Európskej komisie na sťažnosť týkajúcu sa sťažnosti na porušenie právnych predpisov v súvislosti so skutočnosťou, že Taliansko netransponovalo smernicu 82/76/EHS o primeranej odmene lekárov, ktorí boli v rokoch 1982 až 1991 prihlásení do odbornej prípravy odborných lekárov