Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Komisiou a údajné neposkytnutie odpovede na list, v ktorom bola Komisia vyzvaná, aby obnovila mandát súčasného koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Komisiou a údajné neposkytnutie odpovede na list, v ktorom bola Komisia vyzvaná, aby obnovila mandát súčasného koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.