Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Lipsa de răspuns din partea Parlamentului European la o plângere administrativă privind presupusa discriminare a unui candidat cu handicap într-o procedură internă de selecție a personalului