Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la o scrisoare care conține informații noi despre o plângere închisă de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește Elbtower din Hamburg, Germania [CHAP(2018)03356]