Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Presupusa lipsă de răspuns din partea Comisiei Europene la corespondența referitoare la copiii apatrizi palestinieni născuți în Austria

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.