Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Alegada ausência de resposta da Comissão Europeia a correspondência sobre crianças palestinianas apátridas nascidas na Áustria

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.