Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Odmowa udzielenia przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej publicznego dostępu do dokumentów związanych z przetargiem