Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Odmowa udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących oceny skutków wniosku ustawodawczego w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania tego zjawiska