Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nieudzielenie przez Parlament Europejski odpowiedzi na skargę administracyjną dotyczącą zarzutu dyskryminacji kandydata z niepełnosprawnością w ramach wewnętrznej procedury naboru personelu