Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nieudzielenie przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) odpowiedzi na wiadomość elektroniczną dotyczącą równowagi płci w ramach europejskiego wyzwania dotyczącego cyberbezpieczeństwa