Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nieudzielenie przez Komisję odpowiedzi na wniosek o informacje zwrotne po odrzuceniu wniosku w sprawie wsparcia psychologicznego dla ofiar handlu ludźmi