Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Zarzut braku udzielenia przez Komisję odpowiedzi na pismo, w którym nalegano, aby Komisja przedłużyła kadencję koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi Zarzut opóźnienia przez Komisję przeprowadzania procedury dotyczącej uzyskania oznakowania CE

Absence alléguée de réponse à une lettre demandant instamment à la Commission de renouveler le mandat du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission et des retards allégués dans le traitement d’une procédure visant à l’obtention du marquage CE.