Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Odmowa Komisji dotycząca udzielenia pełnego publicznego dostępu do dokumentów dotyczących potencjalnego konfliktu interesów w Republice Czeskiej