Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te verlenen tot documenten betreffende haar effectbeoordeling in verband met een wetgevingsvoorstel ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen