Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Verzuim van de Europese Commissie om de indiener van een klacht op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende een inbreukklacht tegen Duitsland