Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Verzuim van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om te antwoorden op een klacht over technische moeilijkheden bij een selectieprocedure voor assistenten op het gebied van talen (EPSO/AST gegevensbescherming/152/22)