Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Verzuim van het Europees Parlement om te antwoorden op een administratieve klacht wegens discriminatie van een kandidaat met een handicap in een interne personeelsselectieprocedure